Zapytania ofertowe

Nazwa zapytania Data publikacji zapytania Termin składania ofert Zamawiający
1. Zakup komputerów wraz z akcesoriami 2018-07-16 09:18 2018-07-23 09:00 Perła - Browary Lubelskie S.A.
2. Zakup smyczy reklamowych 2018-07-16 07:29 2018-07-23 09:00 Perła - Browary Lubelskie S.A.
3. Switch Aruba 2530 24G (J9776A) 2018-07-12 14:51 2018-07-19 11:00 Perła - Browary Lubelskie S.A.
4. Zakup usługi archiwizacji dokumentów 2018-07-11 14:41 (zaktualizowano: 2018-07-12 12:19) 2018-07-23 13:00 Perła - Browary Lubelskie S.A.
5. Przegląd stacji transformatorowych 2018-07-10 11:28 2018-07-24 14:00 Perła - Browary Lubelskie S.A.
6. Badania instalacji elektrycznych 2018-07-10 11:18 2018-07-24 14:00 Perła - Browary Lubelskie S.A.
7. szafa ubraniowa 2018-07-10 11:13 2018-07-24 14:00 Perła - Browary Lubelskie S.A.
8. szafa do suszenia ubrań i butów 2018-07-10 11:03 2018-07-17 14:00 Perła - Browary Lubelskie S.A.
9. Prace remontowe przy obiekcie magazynu przy ul.Mełgiewskiej 11E 2018-07-10 09:30 2018-07-17 11:00 Perła - Browary Lubelskie S.A.
10. Przegląd serwisowy destylatora BUCHI K-355 2018-07-05 14:27 2018-09-03 15:00 Perła - Browary Lubelskie S.A.
11. Remont zawieszenia włazów do tanków 2018-07-05 10:50 2018-07-19 11:00 Perła - Browary Lubelskie S.A.